Distansundervisning fram till Jul

Enligt folkhälsomyndighetens rekommendation kommer Uppsala yrkesgymnasium Jälla delvis övergå till distansundervisning under perioden 7 december fram till och med den 6 januari.

Information om distans- och fjärrundervisning

I dag den 3 december har regeringen och Folkhälsomyndigheten hållit presskonferens. Vi kommer utifrån deras rekommendationer att gå över till fjärrundervisning i större skala än vad vi från början hade tänkt oss. I beslutet finns en del undantag vilket innebär att vi kan fortsätta att genomföra de praktiska momenten i undervisningen på plats i skolan. Vi kommer att genomföra fjärrundervisning under perioden 7 december till och med den 6 januari.

För att vi ska kunna göra detta kommer vi att lägga om schemat så att eleverna får hela sammanhållna dagar med gymnasiegemensamma ämnen och teoretiska moment i yrkeskurser samt yrkesämnen. Det blir då enklare att fullt ut genomföra fjärrundervisning i alla ämnen förutom praktiska moment i yrkeskurserna. Undervisning i yrkeskursernas praktiska moment sker på plats i skolan. Det här berör alla program på skolan förutom våra IM-program. Eleverna som studerar på våra IM-program kommer att genomföra sin utbildning på plats i skolan. Individuella beslut kan fattas om fjärrundervisning för enskilda IM-elever.

Studiedag på måndagen den 7 december

Skolan är stängd under måndagen den 7 december. Detta gäller för alla elever. Vi behöver tid för att ställa om undervisningen enligt dagens beslut. Vid frågor eller problem med att skolan inte är öppen på måndag hänvisar vi elever och vårdnadshavare att ta kontakt med mentorerna.

Under måndagen ska våra elever studera hemifrån. Lärarna instruerar sina elever vad som gäller.
 

Tidigare besked om delvis fjärrundervisning och bussar

Den information som tidigare har skickats ut om delvis fjärrundervisning gäller inte längre. Vi kommer att genomföra all undervisning i ämnen som engelska, svenska m.fl. via fjärrundervisning. Detta gäller för alla elever i årskurs 1, 2 och 3. Det är yrkeskurserna/praktiska moment som kommer att genomföras på plats med skolans alla elever.

Vi kommer inte att sätta in några extrabussar från vecka 50 med anledning av att vi i större skala går över till fjärrundervisning. Tidigare information om extra bussar gäller inte längre.

Här kan du läsa mer om beslutet från Uppsala Kommun (DOCX, 15 KB)

Familjeisolering Coronainformation (PDF, 82 KB)

3 december 2020