Elevhem

Yrkesgymnasium Jällas elevboende är för dig som har lång skolväg. Det ger bättre förutsättningar för dig att klara studierna.

Antalet platser är begränsade, det är kötid och avstånd som avgör om du får boende på Jälla elevhem. Besked för de som sökt ges i maj-juni.
Vi skriver avtal för ett läsår i taget och därefter gör vi en översyn utifrån de förutsättningar som råder då. Det finns ingen garanti för boende under tre år på Jällas elevboende.

Pris boende

  • enkelrum 2500 kronor per månad
  • del i dubbelrum 2200 kronor per månad.

Frukostkuponger finns att köpa hos husmor. Ingen extra avgift för hund tillkommer. 

Tillsyn

Tillsyn sker måndag - torsdag. Inga fasta tider, ofta med övernattning. 

Eleverna städar regelbundet köket och sina rum. Städningen i övriga byggnaden sköts av städpersonalen.

Kl.23:00 ska de boende vara på sina rum och det ska vara tyst på elevhemmet. Är den boende inte mogen att efterleva de regler som finns, så bryts kontraktet och eleven får flytta ut med omedelbar verkan. Elever ska lämna boendet senast 17.00 på fredagar.

Kontakt

Christina Kardell

Personalsekreterare & Jälla Elevhem

Johannes Kiefer

Verksamhetschef Uppsala Gymnasieboende
Övriga Elevhem i Uppsala
Uppdaterad: