Elevhem

Yrkesgymnasium Jällas elevboende är för dig som har lång skolväg. Det ger bättre förutsättningar för dig att klara studierna.

Elevhemmet står inför en renovering. I dagsläget kan vi inte säga när renoveringen kommer påbörjas. Det innebär att vi idag kan erbjuda plats på elevhemmet men vi kan inte lämna någon garanti för hur länge eleverna kan bo kvar på elevhemmet innan renoveringen startar.

Antalet platser är begränsade, det är kötid och avstånd som avgör om du får boende på Jälla elevhem. Efter antagningen till skolan är klar så fördelar vi platserna på elevhemmet.

Vi skriver avtal för ett läsår i taget och därefter gör vi en översyn utifrån de förutsättningar som råder då. Det finns ingen garanti för boende under tre år på Jällas elevboende.

Pris boende

Nuvarande priser är:

  • enkelrum 2500 kronor per månad
  • del i dubbelrum 2200 kronor per månad.

Priserna för kommande läsår ses över och en prisjustering kan komma att ske.

Frukostkuponger finns att köpa hos husmor. Ingen extra avgift för hund tillkommer. 

Tillsyn

Tillsyn sker måndag - torsdag. Elever ska lämna boendet senast 17.00 på fredagar.

Eleverna städar regelbundet köket och sina rum. Städningen i övriga byggnaden sköts av städpersonalen.

Kontakt

Sara Andréasson

Lokalintendent

Johannes Kiefer

Verksamhetschef Uppsala Gymnasieboende
Övriga Elevhem i Uppsala
Uppdaterad: