Gården

Uppsala yrkesgymnasium Jälla har funnits som utbildningsenhet inom naturbruk sedan 1937. Idag ges gymnasial naturbruksutbildning i samarbete med stiftelsen Jälla Egendom.

Översiktsbild på Jälla Gård

Stiftelsen Jälla egendom driver tillsammans med Uppsala yrkesgymnasium Jälla ett modernt jord- och skogsbruk. Arealen är fördelad enligt följande:

  • 320 ha åker
  • 40 ha naturbete
  • 225 ha skog.

Marken består av egen mark och arrenden.   

Kulturvärden

Skogen på Uppsala yrkesgymnaisum Jälla har genom nuvarande och tidigare skogsskötsel värdefulla naturvärdesobjekt. Ett flertal registrerade nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten och ett antal områden med höga naturvärden.

Jällaområdet är en gammal kulturbyggd och har rikligt med spår av odling och bosättningar i området. Linnéstigen passerar genom fastigheten och andra välbesökta vandringsleder. Det finns ett väl utbyggt motionsspår på fastigheten.

Fastigheter

Stiftelsen Jälla Egendom omfattar ett stort antal byggnader. På djurhållningssidan finns en mjölkladugård med plats för ca 130 mjölkkor och 52 platser för kvigor. Byggnaden uppfördes år 2008. På gården finns en gammal båsladugård som byggdes 1992. På logen på gamla ladugården finns en hundträningsplan med konstgräs. 

I anknytning till båsladugården finns ett häststall med boxplats för 12 hästar. Det byggdes 1995. I anslutning till båsladugård och stall finns uppvärmda undervisningsdelar. En gammal ladugård från 1960-talet finns på gården. Den planeras att rivas till förmån för gårdens övriga behov. 

Gårdens svinstall om 1200 kvm är ombyggt till katthem, undervisning, omklädningsrum och fårstall.

Huset intill innehåller flera verksamheter. Spannmålstork till lantbruksverksamheten, gym, lokaler för utbildning av försöksdjurs- och smådjursskötare samt klassrum för djurkurser på övervåningen. Gamla rättarlängan är en gammal lada som inhyser veterinärpraktik, tvättstuga och lager för djurhuset och gårdsförråd. 

Ett helt nybyggt hus (augusti 2016) har maskinhall, verkstad, klassrum, motorsågsrum och tvätthall. Här är även skolans bränsledepå.

Ridhuset (24*80) som finns på gården används av skola, privata tränare och verksamheter. Intill ridhuset finns ett gäststall och en paddock.

Maskinpark

 Skördetröskel

Skolan äger majoriteten av maskinparken som hör till lantbruket. För utbildningen används 13 lantbrukstraktorer, 2 entreprenadmaskiner, 2 skördetröskor samt en mängd jordbruksredskap.

Djurhållning

 Nyfiken kossa

På gården finns cirka 130 mjölkkor och runt 100 djur i rekrytering, 20 tackor, 13 hästar och sällskapsdjur av alla slag.

Sysselsättning

Gården sysselsätter i dagsläget 12 personer under ledning av driftledare.

Uppdaterad: