Introduktionsprogram

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla finns introduktionsprogram. De ger obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förberedas för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla läsåret 23/24

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att boka in ett personligt studiebesök för IMY och IMA.

IMV - Programinriktat val - Under revidering

IMV - Bygg och anläggning

IMV - Fordon och transport

IMV - Naturbruk

IMV - VVS och fastighet

IMA - Individuellt alternativ - Under revidering

IMA - Mot behörighet nationellt program (PDF, 103 KB)

IMA - Resursenhet (PDF, 110 KB)

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
NB, IMA
Uppdaterad: