Introduktionsprogram

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla finns introduktionsprogram. De ger obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förberedas för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla läsåret 20/21

IMV - Programinriktat val

Bygg- och anläggning - Nytt dokument kommer under januari 2021

Fordon- och transport - Nytt dokument kommer under januari 2021

Naturbruk - Nytt dokument kommer under januari 2021

VVS- och fastighet - Nytt dokument kommer under januari 2021

IMY - Yrkesintroduktion

Bygg- och anläggning - Nytt dokument kommer under januari 2021

Fordon- och transport - Nytt dokument kommer under januari 2021

IMA - Naturbruk

IMA - Naturbruk (PDF, 205 KB) 

Uppdaterad: