Introduktionsprogram

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla finns introduktionsprogram. De ger obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förberedas för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla läsåret 22/23

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att boka in ett personligt studiebesök för IMY och IMA.

IMV - Programinriktat val

IMV - Bygg och anläggning (PDF, 520 KB)  

IMV - Fordon och transport  (PDF, 338 KB) 

IMV - Naturbruk (PDF, 337 KB)  

IMV - VVS och fastighet  (PDF, 347 KB) 

IMY - Yrkesintroduktion 

IMY - BA - Markanläggning (PDF, 159 KB) 

IMY - FT - Fordonsreparationer och service (PDF, 142 KB)  

IMY - Naturbruk - Hunddagis (PDF, 156 KB)

IMY - Naturbruk - Skötsel av utemiljöer (PDF, 150 KB) 

IMA - Individuellt alternativ

IMA (PDF, 210 KB) 

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
FT, NB, IMA, IMY
Uppdaterad: