Introduktionsprogram

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla finns introduktionsprogram. De ger obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller förberedas för arbetslivet. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla läsåret 21/22

IMV - Programinriktat val

IMV - Bygg och anläggning (PDF, 520 KB)  

IMV - Fordon och transport  (PDF, 338 KB) 

IMV - Naturbruk (PDF, 337 KB)  

IMV - VVS och fastighet  (PDF, 347 KB) 

IMY - Yrkesintroduktion 

IMY - Bygg och anläggning (PDF, 144 KB) - Kontakta oss för ett personligt besök innan 15/5

IMY - Fordon och transport (PDF, 175 KB) - Kontakta oss för ett personligt besök innan 15/5 

IMY - Broschyr - Fordonsreparationer och service (PDF, 155 KB) 

IMY - Broschyr - Mark och anläggning (PDF, 146 KB)  

IMA - Naturbruk

IMA - Naturbruk (PDF, 205 KB) 

IMA - Broschyr - Individuellt alternativ (PDF, 432 KB)  

Uppdaterad: