Skolledning

Tiina Johans

tf Enhetsrektor
Programrektor IM, IMIA
Susanne Calland

Susanne Calland

Programrektor BA, VF
Internationell Koordinator

Tina Eriksson

Programrektor
EE, FT, IMFT
Porträttbild

Madeleine Sjöblom

Programrektor
NB
Sara Andréasson

Sara Andréasson

Lokalintendent
Kerstin Ahlstrand

Kerstin Ahlstrand

Serviceteam chef

Hugo Larsson Holmberg

Driftledare Gården

Programförkortningar på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IMA = Individuellt alternativ
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet
Uppdaterad: