Skolledning

Programförkortningar på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IND = Individuella alternativet
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Kerstin Ahlstrand

Serviceteam chef

Tiina Johans

Programrektor
BA, IMBA, IMVF, VF

Magnus Holt

Programrektor
Tjänstledig

Helene Hålldin

Programrektor
EE, FT, IMFT

Hugo Larsson Holmberg

Driftledare Gården

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
IMNB, IND, NB
Uppdaterad: