Skolledning

Tommy Persson
Susanne Calland

Susanne Calland

Programrektor
BA, IMBA, IMVF, VF
Helene Hålldin

Helene Hålldin

Programrektor
EE, FT, IMFT
Tiina Johans

Tiina Johans

Programrektor
IMIA, IMNB
Anna-Karin Oterhals

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
NB
Sara Andréasson

Sara Andréasson

Lokalintendent
Kerstin Ahlstrand

Kerstin Ahlstrand

Serviceteam chef

Hugo Larsson Holmberg

Driftledare Gården

Programförkortningar på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IND = Individuellt alternativ
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet
Uppdaterad: