Prova på för årskurs 9 Jälla

Du är välkommen att besöka vår skola under en vanlig skoldag.

Att komma och vara elev för en dag, prova-på-dag, ger dig en bättre bild av hur det är att vara elev vid Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan. Du får då mer information om vilket datum som gäller och hur en sådan dag kan vara upplagd. Välkommen att höra av dig genom formuläret nedan!

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Program Jälla *

Hantering av personuppgifter

Utbildningsnämnden i Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter du skriver in i formuläret för att handlägga din ansökan om att få gå en prova på dag. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för ett allmänt intresse. Utbildningsnämnden i Uppsala kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782). När prova på dagen är genomförd tas personuppgifterna bort. 

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

För att kontakta utbildningsnämnden för frågor om din personuppgiftsbehandling kan du maila utbildningsnamnden@uppsala.se

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB, kontaktperson Laura Gashi, genom att maila dso.uppsala@jpinfonet.se  

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: