Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Skolan har utbildningar med hög kvalité i unik miljö där teori varvas med praktik. Mycket snack men framförallt mycket verkstad.

Översiktsbild på Vita Huset

Jälla Gård har funnits som skola sedan 1937 och gården är från 1300-talet. 

Olika verksamheter och utbildningar är samlade på samma skola och gård

 • bygg- och anläggningsprogrammet
 • el- och energiprogrammet
 • fordons- och transportprogrammet
 • individuella alternativet naturbruk
 • introduktionsprogrammet fordon
 • introduktionsprogrammet naturbruk
 • naturbruksprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet.

Övriga utbildningar på skolområdet

 • anpassad gymnasieskola, Uppsala AG Jälla
 • gymnasial vuxenutbildning inom trädgård, Komvux
 • maskinförarutbildning, ME-skolan
 • skogligt basår, SLU

Nybygget

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet har flyttat till Jälla hösten 2019. 

Stiftelsen Jälla egendom driver tillsammans med Yrkesgymnasium Jälla ett modernt jord- och skogsbruk. Skogen har mycket värdefulla naturvärdesobjekt. Ett flertal nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.

Översiktsbild på Jälla Gård

Skolan har en mjölkladugård med plats för 130 mjölkkor och 52 kvigor, en hundträningsplan med konstgräs, ett häststall med boxplats för 12 hästar och fårstall med 20 tackor.

Ridhuset som finns på gården används av skola, privata tränare och verksamheter. Intill ridhuset finns ett gäststall och en paddock.

Verkstaden

Fordons- och transportprogrammet har 3 stora verkstadshallar med tillhörande tvätthall. I anslutning till hallarna finns omklädningsrum och klassrum.

På gården finns ett nybyggt hus som innehåller maskinhall, verkstad, klassrum, motorsågsrum och tvätthall anpassat för tyngre fordon. I anslutning till den nya skolbyggnad kommer övningskörning av olika fordon att ske.

Skolan äger majoriteten av maskinparken som hör till lantbruket. För utbildningen används 13 lantbrukstraktorer, två entreprenadmaskiner, två skördetröskor och en mängd jordbruksredskap.

Det finns ett gym på gården och ett väl utbyggt motionsspår. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Uppsala yrkesgymnasium Jälla