Lantbruk

Vill du lära dig att producera spannmål, sköta om lantbruksdjur eller driva eget lantbruk? Gå naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk på Uppsala yrkesgymnasium. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår minst 15 veckors praktik.

Naturbruksprogrammet, lantbruk

Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

På inriktningen lantbruk lär du dig jordbrukets grunderna i vårt skoljordbruk genom att du får följa växtodlingssäsongen. Tillsammans med personalen får du vara med och sköta skoljordbruket och gårdens djurbesättning.

Du får också starta, driva och avveckla ett UF-företag (Ung företagsamhet) för att lära dig att utveckla ditt egna företag. I utbildningen ingår också studiebesök på bland annat Väderstad, Elmia och diverse gårdsbesök.

Här finns ett skoljordbruk som består av en nybyggd lösdriftsladugård och en modern maskinpark. Jordbruket består av cirka 250 hektar odlad jord och 100 hektar beten och annan mark. På gården finns runt 130 mjölkkor samt bland annat får och hästar.

Exempel på yrken du kan välja

  • driva eget lantbruk
  • avbytare lantbruk
  • maskinförare
  • djurskötare

Alla elever har praktik

I alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra praktik på olika gårdar som skolan har kontakt med. Du kan också ha din praktik utomlands.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk3) samt kursen Engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk2 och 3. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning. 

Informationsblad inriktning Lantbruk maskin och växtodling (PDF, 481 KB)

Poängplan inriktning Lantbruk maskin och växtodling (PDF, 165 KB)

Informationsblad inriktning Lantbruk lantbruksdjur (PDF, 540 KB)

Poängplan inriktning Lantbruk lantbruksdjur (PDF, 163 KB)

Per Forslund (PFO)

Lärare NB
Växtodling

Tova Johansson (TJO)

Lärare NB
Djurämnen
Uppdaterad: