Lantbruk

Vill du lära dig att producera spannmål, sköta om lantbruksdjur eller driva eget lantbruk? Välj naturbruksprogrammet inriktning lantbruk. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår minst 15 veckors APL – Arbetsplatsförlagt lärande.

Lantbrukslever vid traktorer

Naturbruksprogrammet, lantbruk

Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. 

På inriktningen lantbruk lär du dig jordbrukets grunderna i vårt skoljordbruk genom att du får följa växtodlingssäsongen. Tillsammans med personalen får du vara med och sköta skoljordbruket och gårdens djurbesättning.

Du får också starta, driva och avveckla ett UF-företag (Ung företagsamhet) för att lära dig att utveckla ditt egna företag. I utbildningen ingår också studiebesök på bland annat Väderstad, Elmia och diverse gårdsbesök.

Här finns ett skoljordbruk som består av en nybyggd lösdriftsladugård och en modern maskinpark. Jordbruket består av cirka 250 hektar odlad jord och 100 hektar beten och annan mark. På gården finns runt 130 mjölkkor samt bland annat får och hästar.

Exempel på yrken du kan välja

  • Driva eget lantbruk
  • Avbytare lantbruk
  • Maskinförare
  • Djurskötare

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

APL utomlands

Genom EU-projektet Erasmus+ har du möjlighet att göra en del av din APL-utomlands. Alla kostnader som uppstår i samband med denna APL-placering finansieras av Erasmus+. Kontakta gärna Anneli Kvick som är vår internationella koordinator på skolan. 

Läs mer om maskin och växtodling (PDF, 184 KB)

Läs mer om lantbruksdjur (PDF, 200 KB)

 

Se film om naturbruk: lantbruksdjur (Textversion)

Arbete med lantbruksdjur — gå naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk, lantbruksdjur.

 

Se film om lantbruksmaskiner och växtodling (Textversion)

Arbete med lantbruksmaskiner och växtodling — gå naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk, lantbruksmaskiner och lantbrukets växtodling.

 

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
IMNB, IND, NB

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
NB

Anneli Kvick

Internationell koordinator
Speciallärare NB
Uppdaterad: