Lantbruk

Vill du lära dig att producera spannmål, sköta om lantbruksdjur eller driva eget lantbruk? Välj naturbruksprogrammet inriktning lantbruk. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår minst 15 veckors APL – Arbetsplatsförlagt lärande.

Lantbrukslever vid traktorer

Naturbruksprogrammet, lantbruk

Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. 

På inriktningen lantbruk lär du dig jordbrukets grunderna i vårt skoljordbruk genom att du får följa växtodlingssäsongen. Tillsammans med personalen får du vara med och sköta skoljordbruket och gårdens djurbesättning.

Du får också starta, driva och avveckla ett UF-företag (Ung företagsamhet) för att lära dig att utveckla ditt egna företag. I utbildningen ingår också studiebesök och gårdsbesök.

Här finns ett skoljordbruk som består av en lösdriftsladugård och en komplett maskinpark. Jordbruket består av cirka 250 hektar odlad jord och 100 hektar beten och annan mark. På gården finns runt 90 mjölkkor samt bland annat får.

Erfarenhet och framtid

  • Du får fullgoda möjligheter att arbeta inom lantbruk med maskiner, odling eller djurskötsel.
  • Du kan även få kunskaper för arbete med truck, motorsåg eller som maskinförare inom entreprenad.
  • Du kan även få kunskaper inför att driva eget lantbruk.

Alla elever har APL

I alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

 Erasmus logga

Genom EU-projektet Erasmus+ har du möjlighet att göra en del av din APL utomlands. Alla kostnader som uppstår i samband med denna APL-placering finansieras av Erasmus+ projektet. Vi samarbetar för närvarande med skolor och arbetsplatser i Finland, Estland, England, Frankrike, Tyskland och på Island. Kontakta gärna skolans Erasmus+ koordinator för mer information.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

Från hösten 2023 ges alla möjlighet att läsa grundläggande behörighet till högskola och universitet inom programmet genom att läsa kurserna svenska 2, svenska 3 och engelska 6. Det är möjligt att välja bort en eller flera kurser som ingår i den grundläggande behörigheten. Vi erbjuder matematik 2a som individuellt val. Kursen krävs för behörighet till vissa högskoleutbildningar.

Läs mer om maskin och växtodling (PDF, 633 KB)

Läs mer om lantbruksdjur (PDF, 722 KB)

Se film om naturbruk: lantbruksdjur (Textversion)
Arbete med lantbruksdjur — gå naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk, lantbruksdjur.

Se film om lantbruksmaskiner och växtodling (Textversion)
Arbete med lantbruksmaskiner och växtodling — gå naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk, lantbruksmaskiner och lantbrukets växtodling.

 

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
NB, IMA

Madeleine Sjöblom

Programrektor
NB

Susanne Calland

Internationell koordinator
Programrektor BA, VF
Uppdaterad: