Skogsbruk

Tycker du om att jobba i skogen? Gillar du maskiner och teknik? Gå naturbruksprogrammet med inriktning skogsbruk på Uppsala yrkesgymnasium. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår minst 15 veckors praktik.

 

Naturbruksprogrammet, skogsbruk

Naturbruksprogrammet med inriktning skogsbruk är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Hos oss får du möjlighet att ta bland annat motorsågskörkort, grönt kort i skogen och utbildningen ADR för transport av farligt gods på landsväg. Inriktningen skogsbruk lär dig att hantera allt från skogsmaskiner till motorsåg och röjsåg.

Du får också starta, driva och avveckla ett UF-företag för att lära dig att utveckla ditt egna företag. I utbildningen ingår också studiebesök, t ex på Ecologs fabrik i Söderhamn för att titta på tillverkningen av skogsmaskiner samt besök i olika typer av skog och skogsbruk.

Jällas maskinpark är modern och flera maskiner byts varje år tack vare bra avtal med skogsmaskintillverkare. Det innebär att du får utbildning på många olika maskiner. Vi har två simulatorer som du som elev har tillgång till för att få mycket övningstid när du har tid och möjlighet. Eleverna som går skördarkursen får börja sin utbildning i våra skördarsimulatorer innan det är dags att ge sig ut i skogen.

Exempel på yrken du kan välja

  • skogsmaskinförare
  • arbete med skogskötsel (plantering, gallring, röjning etc)
  • naturvårdare

 Alla elever har praktik

I alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Du kan göra praktik på olika skogsföretag. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) skapar möjligheter för elever att få en bra praktikplats genom att betala en ersättning till företag som tar emot elever på praktik. Det ger möjligheter att skapa kontakter som ofta leder till jobb efter utbildningen.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På naturbruksprogrammet med inriktning skogsbruk kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk3) samt kursen Engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk2 och 3. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Informationsblad inriktning Skogsmaskinsförare (PDF, 612 KB)

Poängplan inriktning Skogsmaskinförare (PDF, 161 KB)

Rickard Larsson (RLA)

Lärare NB
Skogsämnen

Jonny Nygård (JNY)

Lärare NB
Skogsmaskiner
Uppdaterad: