Naturbruk

Gillar du att odla, vara tillsammans med djur eller vara i skogen? Gå naturbruksprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår 15 veckors praktik. På Jälla har du möjlighet att söka utlandspraktik.

Naturbruk Hundskötare

Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Vill du lära dig att odla och producera? Hos oss får du en förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen.

Du lär dig också om hur man undviker arbetsskador, om arbetsmiljöfrågor och om hur man driver eget företag . Här kan du välja mellan inriktningarna lantbruk, skogsbruk, djurvård, hästhållning och yrkesmässigt arbete med hund. 

Exempel på yrken du kan välja

  • maskinförare eller djurskötare inom lantbruk
  • maskinförare inom skogsbruk
  • yrkesmässigt arbete med häst
  • yrkesmässigt arbete med sällskapsdjur & hund
  • djurvårdare på djurklinik.

Alla elever har praktik

I alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen. Du är naturligtvis försäkrad under din apl.

Försäkringsinformation (PDF, 162 KB)

 Erasmus logga

Genom EU-projektet Erasmus+ har du möjlighet att göra en del av din APL utomlands. Alla kostnader som uppstår i samband med denna APL-placering finansieras av Erasmus+ projektet. Vi samarbetar för närvarande med skolor och arbetsplatser i Finland, Estland, England, Frankrike, Tyskland och på Island. Kontakta gärna skolans Erasmus+ koordinator Anneli Kvick för mer information.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På naturbruksprogrammet kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk3) samt kursen Engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk 2 och 3. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning. 

Uppdaterad: