Studie- och yrkesvägledare

Programförkortningar på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IMIA = Individuellt alternativ
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Lina Hansen

Studie- och yrkesvägledare
EE, FT & Erasmus

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
NB, IMA

Anne-Maj Videnord

Studie- och yrkesvägledare
BA, VF
Uppdaterad: