Studie- och yrkesvägledare

Programförkortningar på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IMA = Individuellt alternativ
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
FT, NB, IMA, IMY

Anne-Maj Videnord

Studie- och yrkesvägledare
BA, EE, VF
Uppdaterad: