Studie- och yrkesvägledare

Programförkortningar på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IND = Individuellt alternativ
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Sabina Bergström

Studie- och yrkesvägledare
FT, IMFT

Linnéa Nordenås

Studie- och yrkesvägledare
BA, EE, IMBA, VF, IMVF

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
IMNB, IND, NB
Uppdaterad: