Lastbil och mobila maskiner

Är du intresserad av att arbeta med tyngre arbetsfordon och serva lastbilar? Gå fordons- och transportprogrammet med inriktning lastbil och mobila maskiner på Uppsala yrkesgymnasium jälla. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. Utbildningen är från och med det andra läsåret till största delen arbetsplatsförlagd.

Fordons- och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner (lärling från år 2)

Fordons- och transportprogrammet med inriktning lastbil och mobila maskiner är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium i Jälla.

Under det första året läser alla grundläggande fordonsteknik, vi gör studiebesök och provar på olika yrken i branschen. Till andra året väljer du inriktning. Du väljer om du vill inrikta dig mot att serva och reparera mobila maskiner eller lastbilar. Vi har utrustade verkstadshallar och erfarna yrkeslärare.

Att vara lärling

Att vara lärling innebär att du praktiskt lär dig ett jobb och samtidigt läser de gymnasiegemensamma kurserna (t.ex. matte, svenska och engelska) på gymnasieskolan, du varvar dina skoldagar med utbildning på en riktig arbetsplats. Tre dagar i veckan spenderar du på en noga utvald arbetsplats och resten av veckan, två dagar, i skolan. När du är färdig har du en yrkesexamen och värdefulla företagskontakter för framtiden. Du kan som lärling få en extra lärlingsersättning från CSN.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På yrkesprogrammen kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk3) samt kursen Engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk2 och 3. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Informationsblad inriktning lastbilsmekaniker (PDF, 449 KB)

Poängplan inriktning lastbilsmekaniker (PDF, 161 KB)

Informationsblad inriktning maskinmekaniker (PDF, 450 KB)

Poängplan inriktning maskinmekaniker (PDF, 161 KB)

Uppdaterad: