Lastbil och mobila maskiner

Är du intresserad av att arbeta med tyngre arbetsfordon och serva lastbilar? Sök fordons- och transportprogrammet med inriktning lastbil och mobila maskiner på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. Utbildningen är från och med det andra läsåret till största delen arbetsplatsförlagd.

Inriktning Lastbil och mobila maskiner (lärling från år 2)

Fordons- och transportprogrammet med inriktning lastbil och mobila maskiner är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. 

Under det första året läser alla grundläggande fordonsteknik, vi gör studiebesök och provar på olika yrken i branschen. Till andra året väljer du inriktning. Du väljer om du vill inrikta dig mot att serva och reparera mobila maskiner eller lastbilar. Vi har utrustade verkstadshallar och erfarna yrkeslärare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Läs mer om yrkesgutgång Lastbilsmekaniker (PDF, 158 KB)

Läs mer om yrkesutgång Maskinmekaniker (PDF, 158 KB)

 

Tina Eriksson

Programrektor
EE, FT, IMFT
Uppdaterad: