För elever

Information till elever.

För elever på Jälla

Biblioteket - Böcker. Digitala resurser. Tidningar. Studieplatser.
Busskort och skolskjuts – regler och ansökan.
Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för elever.
Uppsala Yrkesgymnasium på Facebook.
Ordningsregler, vi strävar efter god ordning och bra värderingar på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla.

Elevkåren

Jälla Elevkår - bli medlem i elevkåren
Följ elevkåren på Instagram: @jalla.elevkar 

Sjukdom och ledighet

Sjukanmälan görs på telefon 0515-77 76 01 eller i Skola24.
Instruktioner på svenska har du här (PDF, 57 KB)
Skola 24 App (PDF, 168 KB) - Anmäl frånvaro och se ditt schema

Information från CSN om studiebidrag och skolk
Läsårstider – visar lov och ledighet.
Ledighet (DOCX, 38 KB) - ansökan om ledighet ska göras på blankett.

Elevdator

Om du får fel eller skada på din skoldator måste du felanmäla din dator. Felanmälan sker via bibliotekarien eller IT-teknikern (som sitter nere i källaren i vita huset).

Skolan har IT-support med bibliotekarie på plats:

  • måndag-fredag

Skolan har IT-support med IT-tekniker på plats:

  • tisdag
  • torsdag
  • fredag

Om du får fel eller skada på din skoldator måste du felanmäla din dator.
Felanmälan sker här via webben.

Wi-Fi

På Jälla finns två trådlösa nät för dig som elev på skolan:

  • Skolnet_mobile trådlöst nätverk för t ex mobilen där du får tillgång till Internet. Logga in med samma uppgifter som till skoldatorn.
  • Uppsala_Guest trådlöst nätverk för t ex mobilen där du får tillgång till Internet. Du blir länkad till en webbsida där du kan ansöka om login för en dag. Följ instruktionerna och därefter skickas ett login till dig inom kort.

Digitala resurser

Schema – skriv in de tre första bokstäverna i förnamnet och tre sista bokstäverna i efternamnet eller ange din klass.
Itslearning – Uppsala Yrkesgymnasium Jällas lärplattform.
Skolportalen – gemensam inloggning till kommungemensamma system och verktyg
Inläsningstjänst – inlästa läromedel (lösenord och användarnamn till tjänsten är skickad till din skol e-postadress)

Elevhälsa och SYV

Elevhälsa – skolsköterska, kurator, psykolog, speciallärare/specialpedag, programrektorer och elevhälsosamordnare.
SYV – studie- och yrkesvägledning

Likabehandling

Uppsala Yrkesgymnasium Jällas plan mot diskriminering och kränkande behandling (DOCX, 653 KB)
Klagomål och synpunkter
Anmälan om kränkande behandling

Högskoleprovet

Information om vad högskoleprovet är
Öva inför Högskoleprovet

Uppdaterad:

Andra sidor under: För elever