För elever

Information till elever.

För elever på Jälla

Köket - Här hittar du senaste matsedeln och protokoll från matrådet.

Biblioteket - Böcker. Digitala resurser. Tidningar. Studieplatser.
Busskort och skolskjuts – regler och ansökan.
Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för elever.
Uppsala Yrkesgymnasium på Facebook.
Ordningsregler (PDF, 66 KB), vi strävar efter god ordning och bra värderingar på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla.
Åtgärds- och fusktrappa (PDF, 233 KB) som visar skolans åtgärder för bibehålla trygghet och studiero samt åtgärder vid fusk. 

Elevkåren

Jälla Elevkår - bli medlem i elevkåren
Följ elevkåren på Instagram: @jalla.elevkar 

Sjukdom och ledighet

Sjukanmälan görs på telefon 0515-77 76 01 eller i Skola24.
Instruktioner på svenska har du här (PDF, 57 KB)
Skola 24 App (PDF, 168 KB) - Anmäl frånvaro och se ditt schema

Information från CSN om studiebidrag och skolk
Läsårstider – visar lov och ledighet.
Ledighet (DOCX, 38 KB) - ansökan om ledighet ska göras på blankett.

Elevdator

Om du får fel eller skada på din skoldator måste du felanmäla din dator. Felanmälan gör du här: Länk till sida för IT-support 

När du skapat ett ärende så får du ett ärendenummer. Ta med det ärendenumret + datorn till biblioteket.

Behöver du låna en dator? Kom till biblioteket. Därefter behöver du fylla i IT-formuläret och ta med ärendenumret + lånedatorn till biblioteket när du ska återlämna datorn.

Wi-Fi

På Jälla finns två trådlösa nät för dig som elev på skolan:

  • Skolnet_mobile trådlöst nätverk för t ex mobilen där du får tillgång till Internet. Logga in med samma uppgifter som till skoldatorn.
  • Uppsala_Guest trådlöst nätverk för t ex mobilen där du får tillgång till Internet. Du blir länkad till en webbsida där du kan ansöka om login för en dag. Följ instruktionerna och därefter skickas ett login till dig inom kort.

Digitala resurser

Skolportalen – gemensam inloggning till kommungemensamma system och verktyg som Unikum och Skola24
Inläsningstjänst – inlästa läromedel (lösenord och användarnamn till tjänsten är skickad till din skol e-postadress)

Elevhälsa och SYV

Elevhälsa – skolsköterska, kurator, psykolog, speciallärare/specialpedag, programrektorer och elevhälsosamordnare.
SYV – studie- och yrkesvägledning

Likabehandling


Klagomål och synpunkter
Anmälan om kränkande behandling

Högskoleprovet

Information om vad högskoleprovet är
Öva inför Högskoleprovet

Uppdaterad:

Andra sidor under: För elever