Förstelärare och deras uppdrag

På Uppsala Yrkesgymnasium Jälla har vi sex stycken förstelärartjänster under läsåret 2022-2023. Deras uppdrag går alla hand i hand med de utvecklingsområden vi har här på skolan, dvs IKT, elevhälsoarbete, yrkesutbildningarna samt olika delar kopplade till skolans systematiska kvalitetsarbete så som kollegialt lärande och hållbar utveckling.

Thomas Roos fokuserar på skolans behov av att utveckla IKT och kommer handla om allt från skolans lärplattform och SKOLON till IKT i undervisning och kompetensutveckling för lärare, tex om Dugga och lärplattformen. 
 
Mona Humleskog fokuserar på att utveckla elevhälsoarbetet, extra stöd och anpassningar, samt utbildar personal om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. 
 
Magnus Samuelssons har i uppdrag att utveckla lärlingsverksamhetet med inriktningarna karosseri och lackering, men även inriktningen personbil på programmet. Han driver även utvecklingsarbete med personalgruppen

Tre av förstelärarna har uppdrag som alla är direkt kopplade till skolans systematiska kvalitetsarbete på olika sätt:


Mariana Frodig fokuserar på lärande för hållbar utveckling som bland annat handlar om demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, delaktighet och ämnesövergripande samarbeten. Förhoppningen är att skolan kan ansöka om Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” framöver. 
 
Linda Hemströms fokus ligger på det kollegiala lärandet och kommer att ansvara för en utvecklingskonferens för lärarna samt lärarnas fortbildning om betyg och bedömning. 
 
Lucinda Andersson fokuserar på kollegialt lärande och ansvarar för att vidareutveckla skolans arbete med auskultationer lärare emellan, samt att utveckla ämneslagsarbetet på ett mer systematiskt sätt. 

Lucinda Andersson LJA

Lärare BA, EE, NB, VF
RE, SH

Mariana Frodig MFR

Förstelärare NB
BI, MA, NK

Linda Hemström LHE

Förstelärare NB
SV, ENG

Mona Humleskog MSU

Speciallärare EE, FT
Ämne:

Thomas Roos TRO

Lärare EE, FT
MA

Sten-Olof Falk

Förstelärare FT
Fordonsämnen, APL
Uppdaterad: