Förstelärare och lektorer och deras uppdrag

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla finns tre förstelärare och en lektor. Här är deras kontaktuppgifter samt läsa om deras uppdrag.

Jag heter Mariana Frodig och jag har arbetat på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla sedan 2001 och undervisar i ämnena biologi, matematik och naturvetenskap.

Mina uppdrag som förstelärare driver jag tillsammans med min förstelärarkollega Linda Hemström. Vi planerar och genomför naturbruksprogrammets kollegiala lärande tillsammans med våra kollegor samt sitter med i naturbruksprogrammets pedagogiska utvecklings- och ledningsgrupp. Vidare arbetar vi för att Uppsala Yrkesgymnasium Jälla bidrar till en hållbar utveckling genom certifieringen Grön Flagg.

Förstelärare Mariana Frodig:
E-post: mariana.frodig@skola.uppsala.se

 

Jag heter Linda Hemström och jag har arbetat på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla sedan 2005 och undervisar i ämnena svenska och engelska.

Mina uppdrag som förstelärare driver jag tillsammans med min förstelärarkollega Mariana Frodig. Vi planerar och genomför naturbruksprogrammets kollegiala lärande tillsammans med våra kollegor samt sitter med i naturbruksprogrammets pedagogiska utvecklings- och ledningsgrupp. Vidare arbetar vi för att Uppsala Yrkesgymnasium Jälla bidrar till en hållbar utveckling genom certifieringen Grön Flagg.

Sedan våren 2017 deltar vi i en forskningscirkel tillsammans med kollegor från andra kommunala gymnasieskolor. Forskningscirkeln drivs i samarbete med Uppsala Universitet och KUPP (Kompetenscentrum Uppsala; Lärande för hållbar utveckling).

Förstelärare Linda Hemström
E-post: linda.hemstrom@skola.uppsala.se

 

Uppdaterad: