Förstelärare och lektorer och deras uppdrag

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla finns tre förstelärare och en lektor. Här är deras kontaktuppgifter samt läsa om deras uppdrag.

Jag heter Mariana Frodig och jag har arbetat på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla sedan 2001 och undervisar i ämnena biologi, matematik och naturvetenskap.

Mina uppdrag som förstelärare driver jag tillsammans med min förstelärarkollega Linda Hemström. Vi planerar och genomför naturbruksprogrammets kollegiala lärande tillsammans med våra kollegor samt sitter med i naturbruksprogrammets pedagogiska utvecklings- och ledningsgrupp. Vidare arbetar vi för att Uppsala Yrkesgymnasium Jälla bidrar till en hållbar utveckling genom certifieringen Grön Flagg.

Förstelärare Mariana Frodig:
E-post: mariana.frodig@skola.uppsala.se

 

Jag heter Linda Hemström och jag har arbetat på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla sedan 2005 och undervisar i ämnena svenska och engelska.

Mina uppdrag som förstelärare driver jag tillsammans med min förstelärarkollega Mariana Frodig. Vi planerar och genomför naturbruksprogrammets kollegiala lärande tillsammans med våra kollegor samt sitter med i naturbruksprogrammets pedagogiska utvecklings- och ledningsgrupp. Vidare arbetar vi för att Uppsala Yrkesgymnasium Jälla bidrar till en hållbar utveckling genom certifieringen Grön Flagg.

Sedan våren 2017 deltar vi i en forskningscirkel tillsammans med kollegor från andra kommunala gymnasieskolor. Forskningscirkeln drivs i samarbete med Uppsala Universitet och KUPP (Kompetenscentrum Uppsala; Lärande för hållbar utveckling).

Förstelärare Linda Hemström
E-post: linda.hemstrom@skola.uppsala.se

 

Jag heter Anna Rollgard. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att ta fram och genomföra kartläggningar för elever i behov av särskilt stöd för att nå ökad måluppfyllelse för denna elevkategori. Här handlar det ofta om att finna lämpliga kompensatoriska hjälpmedel. Vidare samverkar jag med andra IM-program och med det specialpedagogiska nätverket i kommunen för att kvalitetssäkra och likställa stödet eleverna får på Uppsala Yrkesgymnasium.

Förstelärare Anna Rollgard
E-post: anna.rollgard@skola.uppsala.se

 

Jag heter Olle Nordberg och är lektor i ämnet svenska. Min tid på Jälla inleddes hösten 1999 och jag har alltsedan dess, med några kortare avbrott, undervisat i svenska, historia och estetiska ämnen.

Min roll som lektor har tre huvuddelar: 1) Handledning av forskande lärare inom kommunens FoU-projekt, 2) Utbildning av lärarstudenter vid Uppsala universitet och 3) Utveckling av ämnesdidaktiska forskningsmiljöer i samarbete med Uppsala universitet. Jag har således delar av min tjänst förlagd vid universitetet (Litteraturvetenskapliga institutionen) och i kommunövergripande verksamhet. Utöver detta jobbar jag en hel del med läsforskning och litteraturdidaktik i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.
Lektor Olle Nordberg
E-post: olle.nordberg@skola.uppsala.se 

Uppdaterad: