Elevhälsan

Programförkortningar på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram (det står även en till programförkortning bakom som beskriver vilket program som avses, t ex IMBA, IMFT och IMNB)
  • IND = Individuella alternativet
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Sabina Bergström

Studie- och yrkesvägledare
FT, IMFT, vik EE

Stefan Bergström

tf. Programrektor
BA, IMBA, IMVF, VF

Carolina Bohlin

Vikarierande kurator
BA, EE, IMNB, NB, VF

Linn Brandelius

Kurator
NB, NBIM

Linnéa Nordenås

Studie- och yrkesvägledare
Föräldraledig

Magnus Holt

Programrektor
Tjänstledig

Helene Hålldin

Programrektor
EE, FT

Annie Karlsson (ANK)

Speciallärare & Lärare FT
SH, RE, HI

Maria Löf

Skolsköterska
Mottagning i "Vita Huset"

Ulla Nestor (UNE)

Vik. Speciallärare NB
Ämne:

Anna-Karin Oterhals

Programrektor
IMNB, IND, NB

Anna Rollgard (ARO)

Speciallärare & Förstelärare IMNB
MA, SV, Idrott

Jonas Ruud

Kurator
FT, IMFT, SPRINT

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
IMNB, IND, NB

Pernilla Öhman

Studie- och yrkesvägledare
Vik. BA, IMBA, IMVF, VF

Eva Stridsman (EVS)

Speciallärare BA, EE, VF
Lärare MA
Uppdaterad: