Elevhälsan

Programförkortningar på Jälla:

  • BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
  • EE = El- och energiprogrammet
  • FT = Fordon- och transportprogrammet
  • IM = Introduktionsprogram
  • NB = Naturbruksprogrammet
  • VF = VVS- och fastighetsprogrammet

Programrektorer

Programrektor ansvarar för, och arbetar med, det dagliga elevhälsoarbetet. Programrektor leder elevhälsoteamen, elevhälsoträffar och elevhälsomöten och ansvarar för dokumentering på delegering från rektor.

Tina Eriksson

Programrektor
IM och FT

Susanne Calland

Programrektor BA, EE och VF
Internationell Koordinator

Madeleine Sjöblom

Programrektor
NB

Tiina Johans

Programrektor

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Till skolsköterskan kan du vända dig för rådgivning i hälsofrågor. Skolsköterskan ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Alla elever som börjar gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska. Enklare sjukvård, rådgivning och bedömning erbjuds vid behov.

Skolsköterskan har Drop-in mottagning, är skolsköterskan inte på plats så framkommer det på skylten utanför dörren. Maila eller ring.

Bra länkar:
Ungdomscentrum - Ett centrum med stöd för ungdomar
BRIS - Barnens rätt i samhället
BUP - Barn och Ungdomspsykiatrin
1177 - Sjukvårdsupplysning
IQ - Fakta om alkohol
Snorkel - Psykisk ohälsa
Trappan - Stöd till barn och ungdomar
Barn- och ungdomshälsan, Uppsala - Kontaktuppgifter

Christine Tina Lantz

Skolsköterska
BA, EE, IM, VF
Mottagning i fordonshuset måndag-tisdag, torsdag-fredag

Josefine Norén

Skolsköterska
NB, FT
Mottagning i "Vita Huset" måndag-onsdag

Kuratorer

Skolkurator ansvarar för att hjälpa elever i psykosociala frågor och arbetar i första hand förebyggande. Skolkurator samarbetar med vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor runt eleven.

Dragan Perkovic

Kurator
EE,FT

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter gymnasieskolan.

Lina Hansen

Studie- och yrkesvägledare
EE, FT & Erasmus

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
NB, IMA

Anne-Maj Videnord

Studie- och yrkesvägledare
BA, VF

Specialpedagog/speciallärare

Elever i behov av särskilt stöd kan få stöttning av specialpedagog eller speciallärare på olika sätt; genom direkt undervisning individuellt eller i mindre grupp, hjälp med planering och strukturering av studierna, genom att erbjudas en anpassad studiemiljö och provsituation samt lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.

Josefin Högberg

Verksamhetsledare och Specialpedagog IM

Birgitta Helgesson

Speciallärare NB

Mona Humleskog

Speciallärare EE, FT

Helena Lundell

Speciallärare BA, VF

Socialpedagog

Socialpedagog jobbar nära både elever och lärare i verksamheten. Vi planerar och genomför gruppstärkande aktiviteter för att motverka kränkningar och otrygghet på skolan. Vi agerar bollplank till elever, vårdnadshavare och lärare i olika frågor såsom frånvaro, anpassningar och motivation. Vi är en resurs i större och mindre grupp samt på individnivå för att bidra till en tryggare miljö i skolan.

Nasrin Ahmad Zadeh

Socialpedagog
Uppdaterad: