Lånekort och lånevillkor

Låneregler

Lånetiden är 28 dagar. Därefter kan du låna om boken om det behövs. Prata med bibliotekarien för att få hjälp.

Om inget omlån görs hamnar du i kravhanteringen. Det innebär att det skickas ut några påminnelser via e-post. Tredje påminnelsen skickas ut via brev. 

Om boken fortfarande inte återlämnas till biblioteket skickar skolan en räkning på 300 kr/bok.

Lånekort

Gymnasiebiblioteken använder inte längre samma lånekort som folkbiblioteken. Saknar du ett lånekort för gymnasieskolan? Kom förbi skolbiblioteket så hjälper skolbibliotekarien dig.

Uppdaterad: