VVS och fastighet

Gillar du att arbeta både med hjärnan och händerna? Går du VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS på Uppsala yrkesgymnasium Jälla har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår minst 15 veckors praktik.

VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS

VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. 

Du lär dig de grundläggande kunskaper du behöver i skolans verkstadslokaler för att kunna jobba i VVS-branschen. Du får lära dig att bygga, felsöka och reparera olika värme- och sanitetssystem efter gällande installationsregler och lagstiftning. Du får även lära dig att svetsa. Du får dessutom kunskaper i arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. 

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På VVS- och fastighetsprogrammet kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk3) samt kursen Engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk2 och 3. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. På VVS- och fastighetsprogrammet är de programgemensamma karaktärsämnena Ellära, Systemkunskap och Verktygs- och materialhantering. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Informationsblad VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS (PDF, 366 KB)

Uppdaterad: