El och energi

Vill du jobba som elektriker? Är du intresserad av grön energi? Gå el- och energiprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår 15 veckors APL – Arbetsplatsförlagt lärande.

elev installerar eluttag

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Här finns den nationella inriktningen elteknik. Under det första året lär du dig grunderna inom el och energi. 

El- och energiprogrammet har behöriga lärare med lång yrkeserfarenhet och hög kompetens. Våra utbildningslokaler är moderna och välutrustade.  

Exempel på yrken du kan välja

  • Installationselektriker
  • Larmelektriker
  • Industrielektriker

Alla elever har APL

I alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

 Erasmus logga

Genom EU-projektet Erasmus+ har du möjlighet att göra en del av din APL utomlands. Alla kostnader som uppstår i samband med denna APL-placering finansieras av Erasmus+ projektet. Vi samarbetar för närvarande med skolor och arbetsplatser i Finland, Estland, England, Frankrike, Tyskland och på Island. Kontakta gärna skolans Erasmus+ koordinator för mer information.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

Från hösten 2023 ges alla möjlighet att läsa grundläggande behörighet till högskola och universitet inom programmet genom att läsa kurserna svenska 2, svenska 3 och engelska 6. Det är möjligt att välja bort en eller flera kurser som ingår i den grundläggande behörigheten. Vi erbjuder matematik 2a som individuellt val. Kursen krävs för behörighet till vissa högskoleutbildningar.

Läs mer om programmet här (PDF, 870 KB)

Se film om el- och energiprogrammet (Textversion)

 

Lina Hansen

Studie- och yrkesvägledare
EE, FT & Erasmus

Tina Eriksson

Programrektor
IM och FT
Uppdaterad: