Elevhälsa

Elevhälsoteamen på Uppsala yrkesgymnasium medverkar till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Elevhälsan stödjer elevens utveckling till utbildningens mål.

Varje elevhälsoteam på Uppsala yrkesgymnasium består av kurator, skolsköterska, specialpedagog/speciallärare och Studie- och yrkesvägledare (SYV). Ytterst ansvarig är rektor, men det dagliga arbetet är delegerat till programrektorer.

Elevhälsan på yrkesgymnasium Jälla

Läs om elevhälsoarbetet i vår elevhälsoplan (PDF, 564 KB)

Här kan du läsa vår handlingsplan mot hot och våld, plan mot diskriminering och kränkande behandling samt rutiner för frånvaro.

Kontakt elevhälsa

Uppdaterad: