Trä och betong

Gillar du att bygga och skapa? Gå bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad och utbilda dig till träarbetare eller betongarbetare på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår minst 15 veckors APL – Arbetsplatsförlagt lärande.

två tjejer snickrar

Det här är bygg- och anläggningsprogrammet, trä- och betongarbetare

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Antagning till Inriktning trä- och betongarbetare startar i åk 2. Du väljer inriktning i årskurs 1. Finns det fler sökande än platser avgör betyg från årskurs 1.

Det första året är du i skolans bygghallar och lär dig de grundläggande kunskaper du behöver för att jobba i bygg och anläggningsbranschen. Du får prova på de olika yrkesutgångar skolan erbjuder, verktygslära, arbetsmiljö och hälsa m.m. Det andra och tredje året läser du kurser mer inriktade mot trä eller betong. Du lär dig om byggnation och renovering, tillverka konstruktioner för stommar, bygga form och armera, betonggjutning och ritningsläsning. Du får dessutom olika behörighetsutbildningar som branschen efterfrågar, t.ex. Mobila plattformar och Säkra lyft.

Alla elever har APL

I alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

 Erasmus logga

Genom EU-projektet Erasmus+ har du möjlighet att göra en del av din APL utomlands. Alla kostnader som uppstår i samband med denna APL-placering finansieras av Erasmus+ projektet. Vi samarbetar för närvarande med skolor och arbetsplatser i Finland, Estland, England, Frankrike, Tyskland och på Island. Kontakta gärna skolans Erasmus+ koordinator för mer information.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

Från hösten 2023 ges alla möjlighet att läsa grundläggande behörighet till högskola och universitet inom programmet genom att läsa kurserna svenska 2, svenska 3 och engelska 6. Det är möjligt att välja bort en eller flera kurser som ingår i den grundläggande behörigheten. Vi erbjuder matematik 2a som individuellt val. Kursen krävs för behörighet till vissa högskoleutbildningar.

Läs mer om yrkesutgångarna träarbetare (PDF, 826 KB)

Läs mer om yrkesutgångarna betongarbetare (PDF, 865 KB)

 

Anne-Maj Videnord

Studie- och yrkesvägledare
BA, VF

Susanne Calland

Programrektor BA, VF
Internationell Koordinator

BYN - Branschrekommenderad skola

Uppdaterad: