Skogsbruk — vad händer sedan?

Se film om Olliver Wernestad, skogsmaskinförare (Textversion)

 

Träffa Olliver Wernestad. Olliver gick ut naturbruksprogrammet med inriktning skogsbruk 2018 och jobbar idag som skogsmaskinförare på R.S. Skogsentreprenad AB, Öresundsbro.

August Luomala Kihlberg och Ollliver Wernestad står ute i skogen framför en grön skogsmaskin
August Luomala Kihlberg och Olliver Wernestad.

 

När vi besöker Olliver så kör han en skördare på ett hygge i Runhällen strax utanför Heby tätort. Just denna skog är relativt ung och inte planerad att avverkas, men på grund av angrepp av granbarkborren så avverkar man träden tidigare för att förhindra för stor värdeförlust av virket. Ollivers uppgift är att gallra bort angripna granar och lämna kvar utrymme för markägaren att plantera nya granar.

Varför valde du Uppsala yrkesgymnasium Jälla?

Det fanns ingen gymnasieutbildning inom skogsbruk i Enköping och jag fick bidrag av Enköpings kommun för att bo på skolan – det var största draget. Min pappa gick lantbruk på skolan och jag har även många bekanta som har gått på skolan som berättar att det är en bra skola med bra samanhållning.

Vem passar att jobba i skogen? Är det för alla?

Nej, inte för alla. Passar inte den som vill ha ett jobb med fasta arbetstider och arbetsplats. Måste vara intresserad av maskiner och natur.

Är det tungt arbete, måste man vara stark?

Nej, man behöver inte vara stark i kroppen, hjärnan jobbar mest. Det är ett stillasittande jobb så det är bra för kroppen om man håller igång med förebyggande friskvård.

Vad gillar du bäst med ditt yrke?

Vad jag gillar med mitt yrke är att det är flexibelt och mycket valfrihet. Inte helt vanliga arbetstider, varierar. Skönt att vara ute själv med sin maskin.

Får du fortsatt utbildning av din arbetsgivare?

Ja, vi blir utbildade i spårlösdrivning – ta hand om naturen, kör på rätt sätt, inga spår ska lämnas, utbildning om kulturminnen och fornminnen. Ofta är det våra uppdragsgivare som utbildar oss.

Vad mer är det bra att veta om man vill jobba i skogen som skogsmaskinförare?

Det är meriterande att ha B-körkort, det är ett enskilt arbete och man arbetar ensam, arbetsplatsen och arbetstiderna varierar och det finns ingen kollektivtrafik. Flesta arbetsgivare håller med firmabil.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag har bara jobbat i två år, men jag har inte tänkt att jag ska sitta i en maskin hela livet och jag vill heller inte ha egen skogsentreprenad. Jag är intresserad av att testa något annat. Om jag vill studera vidare på högskola måste jag läsa in behörighet eftersom jag inte valde att ta högskoleförberedande kurser på gymnasiet. Något som jag idag ångrar och det är svårt att kombinera med arbete.


Bild på Olliver Wernestad i skogen

Olliver Wernestad

Olliver är uppvuxen på en lantgård utanför Enköping. Pappa driver lantbruket med spannmålsodling och potatisodling. Mamma har ridverksamhet. Olliver gillar att arbeta med maskiner och kikade först på att gå bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsmaskiner. Men att arbeta på en byggarbetsplats med stressen av stadsliv lockade inte eftersom han trivs bäst ute i natur och skog.

Ålder: 22 år
Yrke: Skogsmaskinförare
Utbildning: Naturbruksprogrammet med inriktning skogsbruk, Uppsala yrkesgymnasium Jälla.
Familj: Flickvän
Bor: På landet utanför Enköping
Fritidsintressen: Jakt


Se film om R.S. Skogsentreprenad och Uppsala yrkesgymnasium Jälla (Textversion)

R.S. Skogsentreprenad AB

R.S. Skogsentreprenad AB, Öresundsbro är ett ungt företag (ung snittålder på de anställda) som har ett långt samarbete med Uppsala yrkesgymnasium Jälla. De sitter med i skolans programråd och många av skolans elever har haft sin arbetsplatsförlagt lärande (APL) på företaget. R.S. Skogsentreprenad har anställt flera tidigare elever från Uppsala yrkesgymnasium Jälla, av de tio anställda gick sex naturbruksprogrammet med inriktning skogsbruk.

Säte: Öresundsbro
Antal anställda: 10 varav 6 har gått på Uppsala yrkesgymnasium Jälla
Antal skogsmaskiner: 8 varav 4 skotare och 4 skördare
Ägare: August Luomala Kihlberg
Historia: Företaget startades 1989 av bröderna Roger och Sören Carlsson. August Luomala Kihlberg tog över verksamheten våren 2020.
Verksamhet: Avverkar skog, maskinell avverkning
Hemsida: www.rsskogsentreprenad.se
Instagram: @rsskogsentreprenad


Skördare står på ett hygge i skogen
Ollivers skördare på ett hygge i Runhällen strax utanför Heby tätort.

Skördare

Skördare är en typ av skogsmaskiner som används för att fälla, kvista och aptera träd till stockar. Skördare har i Sverige i stort sett ersatt motormanuell avverkning med motorsåg i både slutavverkning och gallring. Vanligen används skördare tillsammans med skotare i en avverkningsgrupp. Skotaren svarar för utdrivningen av stockarna som skördaren apterat till bilväg, varvid stockarna är tillgängliga med virkesbilar.
Källa: Wikipedia


Granbarkborre

Granbarkborren är det skogsskadedjur som förstör störst värden årligen i Sverige för närvarande och upplever kraftig ökning i skogsbruket. Granbarkborren angriper de vuxna och därmed mest värdefulla träden. Granbarkborrar kan lukta sig till skadade granar, vilka löper stor risk att drabbas av ett angrepp. Sedan när populationen granbarkborrar vuxit sig stor kan de sprida sig explosionsartat och ger sig då även på friska träd.

Ett angrepp kan orsaka så mycket som 90% förlust av virkesvärdet i en fullvuxen skog!
Källa: stick.se


Uppdaterad: