Djurvård

Vill du arbeta som djurvårdare på en veterinärklinik? Gå naturbruksprogrammet med inriktning djurvård på Uppsala yrkesgymnasium. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår minst 15 veckors APL – Arbetsplatsförlagt lärande.

fågel får vård av elev

Naturbruksprogrammet, djurvård

Naturbruksprogrammet med inriktning djurvård är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

I inriktningen djurvårdare på nivå 2 inom djurens hälso- och sjukvård med specialisering inom djursjukvård eller djurtekniker varvar vi teori med praktik.

Vi har ett djurhus där du får lära dig olika arters skötsel, behov, beteende, anatomi och sjukdomar genom att arbeta med våra kaniner, gnagare, reptiler, fåglar och fiskar. Vi har också en veterinärklinik för dig som vill arbeta inom djursjukvården. Där får du öva på arbetsuppgifter som ingår i djursjukvård.

För att kunna jobba med pälsvård finns ett rum med badkar och trimutrustning.

Exempel på yrken du kan välja

Efter din utbildning kan du jobba inom djursjukvård eller med hundar. 

  • Djurvårdare på utökad nivå
  • Djuruppfödare 
  • Arbeta i zoobutiker 
  • Arbeta på klinik

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

APL utomlands

Genom EU-projektet Erasmus+ har du möjlighet att göra en del av din APL-utomlands. Alla kostnader som uppstår i samband med denna APL-placering finansieras av Erasmus+. Kontakta gärna Anneli Kvick som är vår internationella koordinator på skolan. 

Läs mer om inriktning djurvårdare (PDF, 200 KB)

 

Se film om naturbruk: djurvård (Textversion)

Arbeta som djurvårdare — gå naturbruksprogrammet med inriktning djurvård.

 

Petra Smith

Studie- och yrkesvägledare
FT, NB, IMA, IMY

Madeleine Sjöblom

Programrektor
NB

Susanne Calland

Internationell koordinator
Programrektor BA, VF
Uppdaterad: