Gården

Saga Aldeman Haara

Djurskötare

Håkan Brandén

Reparatör

Marie Edbom MED

Lärare NB Djurämnen
Djurhusföreståndare

Joakim Haraldsson

Djurskötare

Jonas Jonasson

Djurskötare

Robert Karlsson

Djurskötare

Hugo Larsson Holmberg

Driftledare Gården

Malin Lindberg

Ladugårdsförman

Elin Lundqvist

Djurskötare

Lena Malmström

Djurskötare Häst

Veronica Nilsson

Stallförman

Frida Norinder

Djurskötare Häst
Uppdaterad: