Gården

Marcus Aronsson

Djurskötare

Sven Bosarfve

Djurskötare

Håkan Brandén

Reparatör

Julia Elfström

Djurskötare

Joakim Haraldsson

Djurskötare

Hugo Larsson Holmberg

Driftledare Gården

Malin Larsson

Djurskötare Häst

Simon Levén SLE

Driftledare Lantbruk
Lärare NB: Maskiner

Malin Lindberg

Ladugårdsförman
Tjänstledig

Veronica Nilsson

Stallförman

Frida Norinder

Djurskötare Häst

Ulrica Robertsson URO

Driftledare ladugård
Lärare NB: Djurämnen
Uppdaterad: