Gården

Sven Bosarfve

Djurskötare

Håkan Brandén

Reparatör

Joakim Haraldsson

Djurskötare

Hugo Larsson Holmberg

Driftledare Gården

Malin Larsson

Djurskötare Häst

Simon Levén SLE

Driftledare Lantbruk
Lärare NB: Maskiner

Malin Lindberg

Ladugårdsförman

Veronica Nilsson

Stallförman

Frida Norinder

Djurskötare Häst

Ulrica Robertsson URO

Driftledare ladugård
Lärare NB: Djurämnen
Uppdaterad: