Nya inriktningar på Jälla

Två nya programinriktningar finns nu på Jälla. Bygg: Mark och anläggning och Naturbruk: Naturguide.

Kontakta oss för mer info:

Tiina Johans                                 Anna-Karin Oterhals

Programrektor: Bygg och anläggning          Programrektor: Naturbruk
Tfn: 018-727 38 74                                                Tfn: 018-727 96 04
Mobil: 079-060 76 51                                            Mobil: 076-695 26 55
3 november 2020