Misstänkt vattenförorening på gymnasieskolan i Jälla

Uppsala yrkesgymnasium Jälla har gått över till distans- och fjärrundervisning under två dagar fram till sportlovet och gymnasiesärskolan Uppsala yrkesgymnasium GS håller stängt. Orsaken är att elever har konstaterats smittade av parasiter som kan vara orsakat av dricksvattnet på skolan. Kommunen provtar nu vattnet för att ta reda på om det är förorenat.

Det var sent på onsdagseftermiddagen som skolan fick information om att en elev drabbats av en sjukdom som kan orsakas av förorenat dricksvatten. Fler personer på skolan har rapporterat in magproblem under onsdagskvällen.

– Vi vet för tillfället inte om vattnet är förorenat, men vi tar inga risker. Vattnet kommer omedelbart analyseras och när vi fått en rapport om kvaliteten på vattnet agerar vi utifrån det. Så länge som vi inte vet om vattnet är förorenat får ingen dricka av vattnet, säger rektor Tommy Persson.

Uppsala yrkesgymnasium Jälla har inte kommunalt vatten utan en egen brunn som försörjer cirka 1000 elever, personal och boende på området med dricksvatten. Den försörjer också djuren på skolans lantbruk med vatten.

Under tiden som vattnet undersöks kommer boende på området och djuren på gården få vatten från annat håll.

Misstanke om parasiter

Det finns en misstanke om att det kan röra sig om två olika parasiter: cryptosporidium och giardia.

Båda typerna av parasiter kan ge symtom som liknar magsjuka.

Sjukdomsinformation om cryptosporidiuminfektion på folkhälsomyndighetens webbsida.

Sjukdomsinformation om giardiainfektion på folkhälsomyndighetens webbsida.  

Vid symtom – uppsök sjukvård för provtagning

Alla personer som druckit vatten på Jällas skolområde senaste veckorna och som får symtom liknande magsjuka uppmanas ta kontakt med sjukvården via 1177 för provtagning. Uppge då att du kan bära på någon av angivna parasiter. Symtom kan exempelvis vara vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, huvudvärk och feber.

17 februari 2022