Lantbruket på Jälla i fokus

Uppsala Yrkesgymnasium Jällas lantbruksarbete från konventionell till ekologisk odling uppmärksammas av Tidningen Gymnasiet.

Per Forslund som är lantbrukslärare på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla, berättar om Uppsala Yrkesgymnasium Jällas övergång från konventionell till ekologisk odling.

Artikeln handlar om odling, biologisk mångfald, ekologi, hållbarhet, jordbruk och klimatförändringar.

Tidningen Gymnasiets artikel: Med jorden som klassrum 

22 november 2019