Fortsatta åtgärder fram till 10 juni

Ett nytt beslut har tagits. Nuvarande åtgärder på gymnasieskolorna fortsätter fram till och med den 10 juni.

26 april 2021