Fortsatt delvis distansstudier

Uppsala Kommun förlänger tidigare beslut om att gymnasieskolan ska bedriva sin undervisning på distans. Delvis distansstudier gäller för Jälla fram till och med 31 Mars.

22 januari 2021