Tillfälliga åtgärder för att hindra smittspridning Covid-19

Uppsala Kommun har beslutat att gymnasieskolorna ska genomföra undervisningen på distans den 22 - 23. Elever och personal ska vara hemma från och med den 22 oktober till och med den 30 oktober. Lärarnas arbete under höstlovet vecka 44 kommer att ske på distans. Syftet med de här två åtgärderna är att minska antalet personer som åker kollektivt och uppmaningen är att begränsa det sociala umgänget i så stor omfattning som möjligt. 

Efter höstlovet så återgår vi till klassrums/påplatsundervisning igen. De ovan beskrivna åtgärderna är att betrakta som tillfälliga och är en form av punktinsats för att minska ökningstakten av nya Covid-19 fall.

Här kan du läsa om beslutet (PDF, 942 KB)

Information om distansundervisning har du här (DOCX, 21 KB)

21 oktober 2020