Beslut om fortsatt distansundervisning

Beslutet angående distansundervisning för gymnasieskolorna förlängs fram till och med den 30 april 2021.

24 mars 2021