Film om R.S. Skogsentreprenad

Textversion

[Närbild August Luomala Khilberg. August sitter inne i en trailer, han är klädd i arbetskläder passande för att arbeta i skogen. August har rufsigt ljusbrunt hår och skägg]

August: August Luomala Kihlberg heter jag

[Skogsmaskin avverkar skog]

August: och har en skogsentreprenad som heter R.S. Skogsentreprenad AB, Öresundsbro.

[Närbild av skogsmaskin som avverkar träd]

August: Vi pysslar med avverkning av skog. Allt från första gallring till slutavverkning.

[Skogsmaskin avverkar skog]

August: Har en maskinflotta på åtta skogsmaskiner. Fyra skördare och fyra skotare.

[August hjälper kollega mäta timmerstockar vid skogskant]

August: Av 10 anställda så är det 6 som har gått på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

[Närbild August Luomala Khilberg sittande i trailern]

August: Det är en bra grund i den utbildningen för att få jobb inom den här branschen. Är du intresserad av skogsbruket, kör skogsmaskin. Välj Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Stick ut, välj naturbruk.

[Slutbild med grön toning över filmen, vit text "Uppsala yrkesgymnasium Jälla", gul text "yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se" och en gul Uppsala kommun logga.]

Uppdaterad: