Film om el- och energiprogrammet

Lisa går på el- och energi programmet, här i filmen berättar hon varför hon valde just denna utbildning och vad hon ska göra när hon är klar.

Textversion

[Lisa står framför en vägg med olika elinstallationer i ett klassrum. Lisa har mörkbrunt långt hår och har på sig en svart t-shirt.]

Lisa: -Hej, jag heter Lisa och jag går el och energi. 

[Två elever sitter vid ett monteringsbord i ett klassrum och monterar ihop eluttag] 

Lisa: -Det som attraherade mig mest med det här programmet, var att det var så mycket praktiskt

[Elev med keps och svart jacka monterar ett eluttag på vägg.]

Lisa: -och jag är sådan som inte riktigt kan vara stilla. Det passade mig att ha mycket praktiska övningar samt ha mycket teoretiskt, allt har koppling till sig och man sitter inte stilla om dagarna.

[Elev med keps och svart jacka skruvar inne i ett brytarskåp]

Lisa: -Man har lärt sig jättemycket och man lär sig hela tiden nya saker,

[Elev med kort ljusbrunt hår och ljusgrå t-shirt installerar ett golvuttag i en montagevägg, en lärare (Stella) med långt ljust hår och ljusgrå tröja hjälper till.]

Lisa: -från att bara installera ett litet eluttag till att hålla på med en hel elcentral till motorstyrning.

[Två elever jobbar tillsammans med att installera uttag på en vägg i ett klassrum. Ena eleven står på en stege och har kort brunt hår och en svart t-shirt. Den andra eleven står bredvid på golvet och har kort ljust hår, glasögon och en olivgrön t-shirt.]

Lisa: -Sådant man aldrig trodde att man skulle kunna och behöva ha någon som gör det åt en kan man nu fixa själv.

[Elev skruvar i elinstallationssats på bord i klassrum. Eleven har kort brunt hår, getskägg och en vit t-shirt.]

Lisa: -När jag är klar med skolan, kommer jag gå klar lärlingsåret, jobba två till tre år.

[Tillbaka till Lisa framför en vägg med olika elinstallationer.]

Lisa: -Sedan kommer jag förmodligen plugga vidare till starkström och ventilationsteknik, för att utbilda mig ännu mer inom elyrket.

[Slutbild med grön bakgrundsbild av elinstallationssatsen från tidigare i filmen och vit text "Uppsala yrkesgymnasium Jälla", ljusgrön text "El och energi" och en gul Uppsala kommun logga.]

Uppdaterad: