Uppsala kommuns rekommendationer angående distansundervisning och närundervisning fortsätter

Rektorn informerar om vad som gäller för Jälla efter presskonferensen tidigare idag.

Hej!

Med anledning av dagens presskonferens så vill jag meddela att vi står kvar vid tidigare beslut om att fortsätta med delvis fjärrundervisning. Detta med hänsyn taget till rådande situation i Uppsalaregionen. Nedan kan ni ta del av ett uttalande från gymnasiechefen.

”Den nationella rekommendationen tas bort efter den första april och ansvaret läggs nu på kommunen som huvudman att tillsammans med det regionala smittskyddet fatta beslut om distansundervisning. Det innebär att gårdagens beslut om fortsatt delvis distans och närundervisning på de kommunala gymnasieskolorna i Uppsala fortsatt gäller. Det är också förankrat med smittskyddet, säger Christine Kastner Johnson, chef kommunal gymnasieskola i Uppsala kommun”

Efter påsk så kommer vi dock att justera schemat så att våra elever som går i årskurs ett i så stor utsträckning som möjligt kommer att genomföra sin undervisning på plats i skolan. Det här har att göra med att många av eleverna har svårigheter att klara av sina studier med delvis fjärrundervisning. Vi kommer också att göra en del smärre förändringar i schemat för våra elever som går i årskurs två utifrån samma anledning.

Jag bifogar också information som handlar om att även symtomfria personer testas i samband med smittspårning. Vi kommer att följa den information som finns i bifogad fil men ytterst så är det regionens personal inom hälso- och sjukvården som ger information om vad som gäller och sköter om smittspårningen. Från skolans sida så gör vi allt för att förebygga och motverka att det ska uppstå ett lokalt utbrott på skolan.

Vår skola har än så länge klarat sig bra i fråga om antal kända fall av Covid-19. Det innebär att vi alla har varit duktiga på att agera på rätt sätt. Men jag vill ändock påminna alla elever, medarbetare och vårdnadshavare att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Avstå från alla icke nödvändiga resor och kontakter med andra som ni till vardags inte umgås med. Vi är nästan i mål och det vore tråkigt om vi skulle falla på målsnöret.  

Dokument med ny Covid information (PDF, 423 KB)
Beslutsdokument angående fortsatt distans- och närundervisning (PDF, 3 MB)

Jag önskar er en trevlig påsk! 


Tommy Persson
Enhetsrektor

25 mars 2021