Studenten på Jälla

Plats: Uppsala yrkesgymnasium Jälla

5 juni

Examensdagen den 5 juni

Elevernas mentorer bjuder in till en kortare digital examensceremoni den 5 juni. Klockan 12,00 kommer en film att spelas upp med rektors tal och studentsången samt att det blir gemensam mösspåtagning. Filmen läggs också ut på skolans hemsida. Detta för att alla ska kunna ta del av ceremonin oavsett eventuella teknikproblem.