Upprop 2020

Information om Upprop den 17 augusti för årskurs 1.

Upprop den 17 augusti 2020 för alla elever åk 1 på följande program.

08,30 Fordons- och transportprogrammet,
            Individuella programmet fordon
09,15 Naturbruksprogrammet, grupp 1
10,00 Naturbruksprogrammet, grupp 2
10,45 Individuella programmet naturbruk,
            Individuellt alternativ naturbruk

11,30 Bygg- och anläggningsprogrammet, grupp 1,
            Individuella programmet bygg- och anläggning
12,30 Bygg- och anläggningsprogrammet grupp 2
13,15 El- och energiprogrammet,
            Ventilation- och fastighetsprogrammet

Lokal: Samlingssalen


Välkomna!

Tommy Persson
Enhetsrektor

11 augusti 2020