Parkeringsinformation Jälla

I dag har rektorn träffat kårstyrelsen på skolan och de har lyft flera olika frågor med honom och då bland annat parkeringsfrågor.

För att minska trycket på parkeringsplatserna har skolledningen fattat beslut om att ta bort mopeder och motorcyklar från bilparkeringarna. Istället hänvisas dessa till att parkera bredvid skolans cykelställ (blå rutor på parkeringskartan). Förändringen gäller från och med måndagen den 20 september 2021.

Ledningen vill förtydliga att mopeder och motorcyklar inte får parkeras i cykelställen utan ska istället parkeras bredvid dessa. Visar det sig att förändringen skapar problem på området så kommer vi att återgå till nuvarande regler.

Vi arbetar för att få till ytterligare parkeringsplatser på området men det tar tyvärr tid att lösa. Medan vi väntar på ytterligare parkeringsplatser så är det bra att vi parkerar fordonen på ett sådant sätt att så många som möjligt får plats.

Karta över parkeringarna på Jälla (PDF, 217 KB)

Beskrivning av karta:
De blå rutorna är skolans cykelställ.
De gula rutorna är skolans bilparkeringar.
De röda prickarna är skyltar som markerar att parkeringsregler gäller på skolans område.

16 september 2021