Nytt beslut från regeringen och Folkhälsomyndigheten

Regeringen och FHM förlänger rekommendationen angående distansstudier för gymnasieskolorna fram till och med den 24 januari 2021.

I dag den 17 december har vi fått information om att beslutet om distans- och fjärrundervisning förlängs till och med den 24 januari 2021. Vi har sedan tidigare ett lokalt beslutat om att fortsätta med delvis fjärrundervisning för Uppsala yrkesgymnasium, Jälla fram till och med vecka 7. För skolan innebär inte beslutet någon direkt förändring. Det som ändras är att det är ett statligt beslut som gör att vi startar upp vårterminen med fortsatt fjärrundervisning.

Det nya beslutet är endast en förlängning av det beslut som vi fick för några veckor sedan, dvs. vi har möjlighet att undanta nödvändiga praktiska moment i skolans undervisning samt ta hänsyn till enskilda elever som har behov att få undervisning på plats. Våra individuella program undantas helt från beslutet om fjärrundervisning vilket gör att deras undervisning sker på plats. Även här finns det möjlighet till individuella hänsynstagande och undantag. Arbetsplatsförlagd undervisning (APL) berörs inte utan det genomförs som planerat.

Vi har inför vårterminen gjort en del schematekniska förändringar så att elever och medarbetare får sammanhållna dagar med teoretiska ämnen samt med praktiska ämnen. Detta så att det är möjligt för våra elever att vara hemma hela dagar och följa undervisningen via Teams. Eleverna får då en blandad situation där de växelvis bedriver sina studier i skolan och hemifrån.  

18 december 2020