Drive in student på Uppsala yrkesgymnasium Jälla 2021

Årets utspring kommer att genomföras i form av en drive in student.

I år har vi öppnat upp för anhöriga att vara med under studentutspringet på Jälla trots att vi fortfarande har Covid-19 restriktioner. Varje student får bjuda in anhöriga som kan besöka oss med två bilar. De anhöriga får köra fram sina bilar framför en tillfällig scen som vi har byggt upp, se länken till kartan nedan. Samma upplägg som en klassisk Drive-in bio.

Under dagen har vi tolv klasser som springer ut och all har en fast tid. De anhöriga får komma till oss en timme innan den tiden, se programmet nedan.  De anhöriga får gå ur sina bilar och stå bredvid bilen för att se på när studenterna springer ut. Studenter med anhöriga utan möjlighet till bil kan ta kontakt med sina mentorer så hjälper skolan till med att hitta en lösning.

Vi är oerhört glada för att vi kan genomföra en drive in student. Detta skulle egentligen inte vara möjligt men vi har hittat ett upplägg som är tillräckligt säkert vad gäller smittrisk.

Karta för studenten på Jälla (PDF, 309 KB)
Studenten på Jälla för anhöriga (PDF, 407 KB)
Tidschema för studenten (PDF, 396 KB)

Tidsschema 4 Juni: 

Program / Klass Utspringstid Bilar tidigast på plats
VVS programmet, VF 18 09:00 08:00
Fordons- och transportprogrammet, FT18 B/IM18FT 09:30 08:30
Fordons- och transportprogrammet, FT18 A 10:00 09:00
Naturbruksprogrammet, NB18DS 10:30 09:30
Naturbruksprogrammet, NB18HL 11:00 10:00
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA18, inr. trä&mål 11:30 10:30
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA18, inr.  mur-plåt/IM18BA 12:00 11:00
Introduktionsprogrammet Naturbruk IM18NB 12:30 11:30
Bygg- och anläggningsprogrammet, BA18, inr. maskin 14:00 13:00
El och energiprogrammet 18A 14:30 13:30
El och energiprogrammet 18B 15:00 14:00
El och energiprogrammet 18C 15:30 14:30

Länk till vår sida om studenten där vi samlar all info om studenten

Välkomna till årets utspring på Jälla!

 

 

 

3 maj 2021