Bonden i skolan

Här kommer info om bonden i skolan.

Bonden i skolan logga


Den 12-13 september hälsar LRF Mälardalen elever och lärare i årskurs 4-6 välkomna till ett lärorikt och givande bondgårdsbesök på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Under besöket får elever och lärare följa jordens och skogens kretslopp med plantering, skörd och förädling och även upptäcka matens väg från jord till bord. Eleverna får träffa både lantbrukare och de olika djur som finns på bondgården som kor och kalvar, hästar och får. Programmet tar cirka 3 timmar och innehåller en vandring utomhus med olika stationer där det lärs ut om jord, djur och skog.

Aktiviteten finansieras av Landsbygdsprogrammet i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län och Ät Uppsala län – handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

 EU logga

27 augusti 2019