Alla elever ska stanna hemma från och med den 18 mars

Gymnasieskolorna i Uppsala ändrar till distansundervisning. Alla elever ska stanna hemma från och med den 18 mars.

På en pressträff idag gick regeringen ut med rekommendationen att gymnasieskolor från och med i morgon den 18 mars går över till fjärrundervisning och distansundervisning. Åtgärden ska minska smittspridningen i samhället av coronaviruset.

Uppsala kommun följer myndigheternas rekommendationer. Det innebär att utbildningsnämnden nu har fattat beslut om att sätta igång distansundervisning i gymnasieskolorna. Elever som är ute på APL ska fortsätta med det och följa arbetsplatsens rutiner och information. De elever som behöver hämta sina datorer och böcker etc. får givetvis göra det. 

Läs den fullständiga informationen här! (PDF, 86 KB)

Tommy Persson
Enhetsrektor Uppsala Yrkesgymnasium Jälla
Telefon: 018-727 23 23, 072-593 62 83
E-post: tommy.persson@uppsala.se

 

17 mars 2020