Arbete med hund

Vill du träna hundar eller starta eget hunddagis? Gå naturbruksprogrammet med inriktning yrkesmässigt arbete med hund på Uppsala yrkesgymnasium. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Du kan också plugga vidare. I utbildningen ingår minst 15 veckors praktik.

Naturbruksprogrammet, arbete med hund

Naturbruksprogrammet med inriktningen yrkesmässigt arbete med hund är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Inriktningen ger dig en bra grund att stå på för ett framtida arbete med hundar. Från enklare hundsjukvård till avel, uppfostran och anatomi till lagar och bestämmelser. Du får också de delar som krävs för att starta ett eget hunddagis. På skolan får du möjlighet att arbeta på skolans hunddagis med elevhundar, personalhundar och hundar utifrån.

På skolan finns en 600 kvadratmeter stor träningsplan inomhus med konstgräs. Där kan du som elev träna hund i en skyddad miljö. Vi har även en träningsplan utomhus med agilitybana och skogen nära med motionsslingor. För att kunna arbeta med hundtrim finns ett rum med badkar och trimutrustning.

Exempel på yrken du kan välja

Som elev kommer du att ha de kunskaper som krävs för att starta hunddagis, arbeta med djurvård, hundtrim samt olika former av hundträning. Du kommer att bli duktig på att hantera olika typer av hundar och få goda kunskaper om hundbranschen. Efter avslutad utbildning kan du arbeta:

  • på hunddagis
  • som instruktör 
  • på hundtrim
  • med djursjukvård
  • med avel

Alla elever har praktik

I alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen. Du har möjlighet att göra praktik här eller ute i Europa.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På naturbruksprogrammet med inriktning yrkesmässigt arbete med hund kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk3) samt kursen Engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk2 och 3. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Poängplan inriktning hund (PDF, 164 KB)

Läs om yrkesutgången arbete med hund (PDF, 469 KB)

Helen Häggström (HHÄ)

Lärare NB
Hund- och Servicekunskap
Uppdaterad: