Karosseri och lackering

Brinner du för bilar och är intresserad av ett hantverksyrke? Gå fordons- och transportprogrammet med inriktning karosseri och lackering på Uppsala yrkesgymnasium. Efter utbildningen har du stor chans att få jobb. Utbildningen är från och med andra läsåret till största delen arbetsplatsförlagd.

Fordons- och transportprogrammet, karosseri och lackering (lärling från år 2)

Fordons- och transportprogrammet med inriktning karosseri och lackering är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Under det första året läser alla grundläggande fordonsteknik, vi gör studiebesök och provar olika yrken i branschen. Till andra året väljer du inriktning. Då får du bland annat lära dig om skarvnings- och sammanfogningsteknik och olika lackeringssystem. Du väljer om du vill inrikta dig mot att bli skadereparatör eller lackerare. Vi har utrustade verkstadshallar och erfarna yrkeslärare.

Att vara lärling

Att vara lärling innebär att du praktiskt lär dig ett jobb och samtidigt läser de gymnasiegemensamma kurserna (t.ex. matte, svenska och engelska) på gymnasieskolan, du varvar dina skoldagar med ut-bildning på en riktig arbetsplats. Tre dagar i veckan spenderar du på en noga utvald arbetsplats och resten av veckan, två dagar, i skolan. När du är färdig har du en yrkesexamen och värdefulla företagskontakter för framtiden. Du kan som lärling få en extra lärlingsersättning från CSN.

Yrkesprogrammen och högskolebehörighet

På yrkesprogrammen kan du få grundläggande högskolebehörighet. Då väljer du kurserna svenska 2, svenska 3 (eller svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk3) samt kursen Engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom ramen för din yrkesexamen på 2500 p. Kurserna väljer du när du börjat på utbildningen och vi läser dem i åk2 och 3. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Informationsblad inriktning skadereparatör (PDF, 417 KB)

Poängplan inriktning skadereparatör (PDF, 159 KB)

Informationsblad inriktning lackerare (PDF, 471 KB)

Poängplan inriktning lackerare (PDF, 160 KB)

Uppdaterad: