Till elever i årskurs 9

Information till elever och vårdnadshavare i årskurs 9 inför gymnasievalet.

Bildserie Jälla

Vår webbroshyr

Broschyren om Jälla 

Fakta om våra utbildningar

Våra utbildningar

Öppet hus

Öppet hus på Jälla:  5/5 

För dig som vill komma till skolan och vara elev för en dag.

Prova på för årskurs 9 Jälla

Bra kontakter

Studie- och yrkesvägledare Jälla

För sökande från annan kommun

Information om du vill söka Uppsala yrkesgymnasium från annan kommun.

Uppdaterad: