Felanmälan elevdatorer

För att du skall kunna lämna in din datorn på service måste du först fylla i en felanmälan.

  • Var noga med att du fyller i alla uppgifter korrekt.
  • Kontakta IT-avdelningen om du är osäker på hur du ska fylla i något fält.

Instruktioner

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Hantering av personuppgifter:

Utbildningsnämnden i Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter du skriver in i formuläret för att handlägga din felanmälan. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för ett allmänt intresse. Utbildningsnämnden i Uppsala kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan därmed komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782). Personuppgifterna gallras efter att datorn är lagad och återlämnad. 

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

För att kontakta utbildningsnämnden för frågor om din personuppgiftsbehandling kan du maila utbildningsnamnden@uppsala.se

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB, kontaktperson Laura Gashi, genom att maila dso.uppsala@jpinfonet.se  

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: